Smartproxy gebruikersovereenkomst

U bent van harte welkom om de producten en diensten van Smartproxy te bezoeken en te gebruiken.
Zorg ervoor dat u deze servicevoorwaarden voor producten (hierna te noemen "servicevoorwaarden") aandachtig leest en grondig begrijpt voordat u het registratieproces voltooit of op enigerlei wijze gebruik maakt van de productservice van Smartproxy, en ervoor kiest om deze servicevoorwaarden al dan niet te accepteren na bevestiging van uw volledige begrip; Om uw rechten en belangen (hierna "gebruikers" genoemd) te beschermen, lees aandachtig alles in de onderstaande gebruikersovereenkomst (hierna "deze overeenkomst" genoemd) voordat u de ip-diensten en diverse producten van Smartproxy gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot platforms zoals de website, APP en dergelijke. Zodra u de "ga akkoord met de voorwaarden en registreer" hebt voltooid of op een andere manier gebruik gaat maken van de smartproxy-proxy-service, geeft u aan dat u deze servicevoorwaarden duidelijk hebt gelezen en ermee instemt gebonden te zijn.

I. Bevestiging en aanvaarding van de inhoud van de overeenkomst

1. De servicevoorwaarden voor producten van Smartproxy zijn een geldige overeenkomst tussen u en shanghai st. Afa information technology co., LTD. (hierna te noemen "st. Afa information technology" of "wij") met betrekking tot het gebruik van de Smartproxy proxy-service (inclusief api-koppelingen voor u, diensten voor accountregistratie, enz.). Het smartproxy-proxy-product bevat websites met het domein smartproxynet en alle nationale api-interfaces die binnen de website beschikbaar zijn.
2. Door te klikken op acceptatie van deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord om alle inhoud van deze overeenkomst te accepteren. Deze overeenkomst heeft rechtsgevolgen vanaf het moment dat u ermee akkoord gaat. Gelieve de voorwaarden zorgvuldig te lezen, volledig te begrijpen en te kiezen of u deze overeenkomst wel of niet accepteert. Als u bezwaar hebt tegen de voorwaarden of inhoud van deze overeenkomst, stop dan uw registratie of gebruik van de ip-diensten die wij aanbieden.
3. Na de ondertekening van deze overeenkomst door de gebruiker, kan de inhoud van deze overeenkomst worden gewijzigd als gevolg van ontwikkelingen op het internet en wijzigingen in relevante wet - en regelgeving en normatieve documenten, of als gevolg van de noodzaak voor de ontwikkeling van Smartproxy business. Smartproxy zal de gewijzigde overeenkomst direct op de website publiceren of op een andere redelijke manier publiceren, en dergelijke publicatiehandelingen worden geacht de gebruiker te hebben geinformeerd over de wijziging van de inhoud. Tijdens het gebruik van de ip-diensten van Smartproxy of het gebruik van een product, dient de gebruiker de gewijzigde inhoud van de relevante voorwaarden tijdig te raadplegen en te begrijpen en deze zorgvuldig na te leven. Als een gebruiker bezwaar heeft tegen de gewijzigde overeenkomst, stop dan onmiddellijk met het gebruik van alle diensten en producten die beschikbaar zijn via Smartproxy. Als een gebruiker zich aanmeldt om van de webservice te genieten of een smartproxy-product blijft gebruiken, wordt de gewijzigde overeenkomst geacht door de gebruiker te zijn goedgekeurd.
4. Alle verklaringen, meldingen, waarschuwingen en andere inhoud van Smartproxy op verschillende manieren met betrekking tot het gebruik van bepaalde ip-diensten of -producten worden geacht deel uit te maken van deze overeenkomst en gebruikers die ip-diensten of -producten van Smartproxy gebruiken, worden geacht akkoord te gaan met de inhoud van dergelijke verklaringen, meldingen en waarschuwingen.

Ii. Gebruikersaccount en wachtwoord beveiliging

1. U dient te bevestigen dat u een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere organisatie (hierna of in het kort "u") bent met volledige civielrechtelijke bevoegdheid en volledig civielrechtelijke handelingsbekwaamheid wanneer u de registratieprocedure voltoodt of daadwerkelijk gebruik maakt van de dienst op een andere manier die Smartproxy toestaat. Als u een minderjarige bent of een persoon met beperkte burgerlijke bevoegdheid, en u niet in aanmerking komt voor de hierboven beschreven persoon, dan bent u en uw voogd aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit uw onjuiste registratie.
2. Nadat de gebruiker deze overeenkomst heeft erkend en aanvaard, kan hij een mobiel nummer kiezen dat niet door andere gebruikers is gebruikt als gebruikersaccount en zelf een wachtwoord instellen ter bescherming. De gebruikersnaam (of bijnaam) die gebruikt wordt, dient echter in overeenstemming te zijn met de internetethiek en te voldoen aan relevante wet - en regelgeving.
3. U dient uw accountgegevens nauwkeurig te verstrekken en bij te werken, zoals vereist door de wet - en regelgeving of zoals aangegeven op de betreffende pagina, zodat ze waar, actueel, volledig en nauwkeurig zijn. Als de door u verstrekte informatie onjuist, onjuist, verouderd of onvolledig is, kan Smartproxy u vragen en/of verzoeken om correctie sturen en dient u de relevante informatie te verstrekken of bij te werken zoals wij u vragen. U bent aansprakelijk voor de gevolgen en verliezen die u ondervindt als gevolg van het niet kunnen gebruiken van uw smartproxy-account (het niet kunnen registreren is succesvol, of het account is geblokkeerd, geannuleerd) of als gevolg van uw gebruik van de informatie die u hebt ingevuld, omdat deze onjuist, onjuist, onvolledig of onjuist is.
4.Smartproxy kan u vragen om aanvullende identificatiegegevens en informatie met betrekking tot de opening van bepaalde producten of diensten, om verdere identificatie of kwalificatieverificatie te doen en uw account komt alleen in aanmerking voor het gebruik van de betreffende producten of diensten nadat deze authenticatie en validatie zijn uitgevoerd.
5. Normaal gesproken is uw smartproxy-account uw unieke identificatie voor alles wat u doet op de smartproxy-website. Tenzij anders overeengekomen, kan elk smartproxy-account zelfstandig activiteiten uitvoeren op deze website. Smartproxy heeft echter het recht om naar eigen goeddunken meerdere smartproxy-accounts te verwerken die eigendom zijn van dezelfde en/of gelieerde juridische subjecten in de volgende gevallen, zoals Smartproxy oordeelt dat het daadwerkelijk een gebruiker is op basis van de gekoppelde informatie van verschillende smartproxy-accounts bij registratie, aanmelding, gebruik. Voorbeelden van gekoppelde informatie: hetzelfde identiteitsbewijs, hetzelfde gsm-nummer, hetzelfde rekeningnummer, hetzelfde apparaat, hetzelfde adres, enz.
6. De gebruiker is verplicht om het account en het wachtwoord en andere persoonlijke informatie die bij de registratie is verkregen veilig te bewaren, te gebruiken en is wettelijk aansprakelijk voor alle activiteiten en gebeurtenissen die met dit account worden uitgevoerd en mag uw smartproxy-account op geen enkele wijze overdragen, overdragen of erven. Als Smartproxy ontdekt of redelijkerwijs vermoedt dat de gebruiker niet de eerste registrant van het account is, heeft Smartproxy het recht om zonder kennisgeving de levering van de webservice aan de gebruiker op te schorten of te beeindigen zonder wettelijke aansprakelijkheid jegens de gebruiker en/of gebruiker van het account, De daaruit voortvloeiende inclusie is niet beperkt tot het verlies van onderbrekingen in de communicatie van de gebruiker, het legen van gebruikersprofielen en -informatie, enz., op eigen risico van de gebruiker.
7.Smartproxy biedt de gebruiker toegang tot het wachtwoord. In geval van verlies of verlies van het wachtwoord, kan de gebruiker de instructies van Smartproxy volgen over de regels voor het ophalen van het wachtwoord. Als een gebruiker ontdekt dat iemand anders uw Smartproxy account en wachtwoord onbevoegd gebruikt, dient u Smartproxy hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen; Smartproxy helpt u uw account te bevriezen, uw wachtwoord te wijzigen of andere beveiligingsinstellingen aan te passen; U begrijpt dat Smartproxy redelijke tijd nodig heeft om actie te ondernemen op uw verzoek en dat Smartproxy niet aansprakelijk is voor de gevolgen die al zijn ontstaan voordat actie wordt ondernomen en die door u zijn veroorzaakt, inclusief maar niet beperkt tot uw verlies.

Bevriezing, annulering en klachten van rekeningen 3

Blokkering van rekeningen 3.1
Uw smartproxy-account (met volledige of gedeeltelijke rechten of functies) kan worden geblokkeerd in de volgende situaties (zoals functies zoals het niet beschikbaar zijn van de smartproxy-account API), en Smartproxy zal u op de hoogte stellen via e-mail, in-station brief, SMS of telefoon:
3.1.1. Gebaseerd op de noodzaak voor de werking van de smartproxy-website of -service en de beveiliging van transacties, zoals een verstoring of poging om het normale gebruik of de goede werking van smartproxy-producten te verstoren of te verstoren, Of elk gebruik dat de naam van Smartproxy of een aan Smartproxy gelieerde onderneming bevat, een merk van Smartproxy en een misleidend vermoeden voor anderen bevat of enig gebruik van een of andere intentie in het chinees of engels (volledige of korte naam), nummer, domeinnaam, enz. Om aan te geven of in kaart te brengen dat een of andere associatie heeft met Smartproxy of haar gelieerde ondernemingen;
3.1.2. In strijd zijn met deze servicevoorwaarden, de toepasselijke regels op de smartproxy-website, specificaties (zoals gebruiksregels, wettelijke specificaties), serviceverklaringen en andere serviceovereenkomsten / -voorwaarden;
3.1.3. In strijd zijn met nationale wetten, voorschriften, beleid en rechtsinstrumenten;
3.1.4. Als u door een andere persoon wordt geklaagd en de andere persoon al bewijs heeft geleverd en u niet het tegendeel hebt bewezen, zoals wij hebben gevraagd;
3.1.5.Smartproxy beoordeelt op basis van een redelijke analyse of er sprake is van afwijkingen in de werking van uw account, inkomsten, inwisseling, enz.;
3.1.6. Bevriezing op verzoek van een bevoegde autoriteit van de staat;
3.1.7.Smartproxy oordeelt redelijkerwijs dat u andere omstandigheden hebt meegemaakt die van dezelfde aard zijn als het gedrag zoals hierboven beschreven of die soortgelijke risico's als hierboven hebben veroorzaakt.
3.2. Annulering van de rekening
In het geval dat de situatie zoals beschreven in artikel 3.1 hierboven ernstig is, of op verzoek van een bevoegde nationale autoriteit, wordt uw smartproxy-account (met volledige of gedeeltelijke rechten of functies) geannuleerd en zal Smartproxy u hiervan op de hoogte stellen, bijvoorbeeld per post, in-station brief, SMS of telefoon.

Website service en gebruikersspecificaties 4

U heeft het recht om gebruik te maken van de internettechnische diensten en informatiediensten van Smartproxy via deze website. U zult ook uw verantwoordelijkheden op het gebied van tijdige betaling, servicebeheer, enz. Vervullen in overeenstemming met deze servicevoorwaarden en de relevante voorwaarden die u bij de aankoop van de specifieke service hebt bevestigd.
Als u de diensten van Smartproxy gebruikt, garandeert u dat:
 4.1. U zult de smartproxy-service gebruiken in overeenstemming met nationale en lokale wet - en regelgeving, industriele praktijken en sociale ethiek en u zult de diensten van Smartproxy niet gebruiken voor het opslaan, publiceren en verspreiden van informatie en inhoud zoals hieronder vermeld:
 4.1.1. Inhoud (informatie) die in strijd is met de nationale wet - en regelgeving
 4.1.2. Politieke propaganda en/of persinformatie die in strijd is met nationale voorschriften;
 4.1.3. Informatie die betrekking heeft op staatsgeheimen en/of veiligheid;
 4.1.4. Feodaal bijgeloof en/of obscene, pornografische, smerige informatie of informatie die misdaden bevordert;
 4.1.5. Prijzen voor weddenschappen en gokspellen; Informatie die in strijd is met het nationale en religieuze beleid van de staat;
 4.1.6. Informatie die de veiligheid van de werking van het internet belemmert;
 4.1.7. Informatie en/of andere informatie of inhoud die schadelijk is voor de sociale orde, de openbare orde en de openbare zeden;
 4.1.8. U verbindt zich er tevens toe om niemand te faciliteren bij het publiceren van de inhoud van informatie die niet in overeenstemming is met de nationale bepalingen en/of met deze servicevoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot het instellen van een URL, BANNER, enz.;
4.2. Er mag geen gedrag optreden dat de veiligheid van het netwerk ondermijnt of probeert te ondermijnen, zoals het niet gebruiken van technologie of andere middelen om de website en de websites van andere smartproxy-klanten te beschadigen of te verstoren;
4.3. Uw gebruik van de diensten van de smartproxy-website dient in overeenstemming te zijn met deze servicevoorwaarden; Als u de bovenstaande garantie schendt, heeft Smartproxy naast het recht om in overeenstemming met de desbetreffende servicevoorwaarden maatregelen te nemen om informatie te verwijderen, de service op te schorten, de service te beeindigen en de functionaliteit van uw account geheel of gedeeltelijk te blokkeren of uit te schakelen.

Informatiebeveiligingsincidenten 5

Smartproxy beheert informatiebeveiligingsincidenten op basis van de nationale wet - en regelgeving, in overeenstemming met de normen voor de verwerking van relevante beveiligingsincidenten. Wanneer er zich een incident voordoet met betrekking tot informatiebeveiliging met betrekking tot uw relevante bedrijfsmiddelen, informeren wij u tijdig en in overeenstemming met de wet via e-mail, brief, telefoon, push-melding, enz. U kunt ons ook proactief bereiken via werkbriefnummer, klantenservice, key account manager, enz.

Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid 6

6.1. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u aansprakelijk bent voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit uw gebruik van de service, schending van deze servicevoorwaarden of enige actie ondernomen onder uw account. U bent verantwoordelijk voor de verwerking en vrijwaart Smartproxy en haar gelieerde ondernemingen voor alle schade en aansprakelijkheid die Smartproxy en haar gelieerde ondernemingen hierdoor lijden.
6.2. Smartproxy is niet aansprakelijk voor indirecte, punitieve, speciale, afgeleide schade in verband met of als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
6.3.Smartproxy wijst u erop dat u tijdens het gebruik van de smartproxy-service de wetten van de volksrepubliek china zult naleven, de veiligheid van het netwerk niet in gevaar mag brengen en de smartproxy-service niet mag gebruiken voor activiteiten die de reputatie, privacy, intellectuele eigendomsrechten en andere legitieme belangen van anderen schenden. Smartproxy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overtreding of schending van uw gebruik van de smartproxy-service.
6.4. In sommige gevallen kan Smartproxy, om u te helpen gemakkelijker gebruik te maken van de diensten van Smartproxy, de referentiecode of de software van Smartproxy tonen (indien u behoort tot opensourcesoftware van derden, moet u voldoen aan de relevante gebruikseisen voor opensourcesoftware van derden), gebaseerd op de instructies voor het gebruik op de bijbehorende pagina's. U dient te begrijpen en te beloven dat het intellectuele eigendom van de code eigendom is van Smartproxy en dat u de rechthebbenden duidelijk aangeeft wanneer u deze gebruikt. Tegelijkertijd is Smartproxy niet verantwoordelijk voor uw beschikbaarheid en de werking en gevolgen van het gebruik van de code, de software.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden 7

De website van Smartproxy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van volgende overmacht of onvoorziene gebeurtenissen:
7.1. Overmacht als gevolg van natuurrampen, stakingen, rellen, oorlog, overheidsmaatregelen en gerechtelijke bevelen;
7.2. Factoren van openbare dienstverlening, zoals het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening en het uitvallen van communicatienetwerken;
7.3. Systeemonderhoud voor een korte periode met Smartproxy na voorafgaande kennisgeving of kennisgeving.

Kennisgeving van kennisgeving 8

1. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Smartproxy u meldingen kan sturen via een of meer van de bovenstaande manieren van meldingen, zoals webaankondigingen, e-mails, in-station brieven, sms-berichten, telefoongesprekken, systeemberichten en directe communicatie, en dat Smartproxy erop kan vertrouwen dat de door u verstrekte contactgegevens volledig, nauwkeurig en actueel zijn; De kennisgeving wordt geacht te zijn betekend nadat zij met succes is verzonden.
2. Tenzij anders is overeengekomen in deze servicevoorwaarden of in een afzonderlijke overeenkomst tussen Smartproxy en u, waarin uitdrukkelijk de wijze van kennisgeving is vermeld, worden kennisgevingen die u aan Smartproxy stuurt, geleverd via contactadres, faxnummer, e-mailadres en andere contactgegevens die naar behoren door Smartproxy naar buiten zijn gebracht.

Privacybeleid 9

Uw vertrouwen is belangrijk voor Smartproxy en we zijn ons bewust van het belang van de beveiliging van gebruikersinformatie. Smartproxy zal beveiligingsmaatregelen nemen om uw gebruikersinformatie veilig en beheersbaar te houden, zoals vereist door de wet - en regelgeving.
Wanneer u zich registreert, zich aanmeldt of een smartproxy-product / -service gebruikt, gaat u ermee akkoord dat Smartproxy uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en openbaar maakt, opslaat en beschermt in overeenstemming met het privacybeleid zoals gepubliceerd op het smartproxy-platform. Of klik om akkoord te gaan met deze overeenkomst door zorgvuldig te lezen en volledig te begrijpen het privacybeleid in zijn geheel.
Als u zich registreert, zich aanmeldt of een smartproxy-product en/of -service gebruikt, of als u op akkoord gaat met deze overeenkomst, wordt u geacht het privacybeleid in zijn geheel te hebben begrepen en goedgekeurd.

Intellectuele eigendom 10

1.Smartproxy (inclusief, maar niet beperkt tot, de smartproxy-website, de SmartproxyPC/mobiele applicatie, enz.) is ontwikkeld en wordt beheerd door Smartproxy, Smartproxy heeft alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, octrooirechten (indien van toepassing), merkrechten (indien van toepassing), etc. Op de bijbehorende software (website) en de bijbehorende broncodeprogramma's, materialen en informatie; Smartproxy heeft het recht om Smartproxy te wijzigen, te kopieren en te verspreiden.
Smartproxy geeft u alleen toestemming voor gebruiksrechten en u en iedereen mogen de intellectuele eigendomsrechten van Smartproxy op geen enkele manier schenden zonder toestemming van Smartproxy.
2. De in dit product gepubliceerde informatie (zoals teksten, grafieken, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, fragmenten van geluidsbestanden, digitale downloads, gegevensbewerking en software) is het eigendom van Smartproxy of zijn contentproviders en wordt beschermd door chinese en internationale auteursrechtwetten. De compilatie van alle inhoud op dit product is het exclusieve eigendom van Smartproxy en wordt beschermd door chinese en internationale auteursrechtwetten. Alle software op dit product is eigendom van Smartproxy of haar dochterondernemingen of haar softwareleveranciers en wordt beschermd door chinese en internationale auteursrechtwetten.

3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smartproxy mag u de intellectuele eigendomsrechten zoals hierboven beschreven niet zelf uitvoeren, exploiteren, overdragen of in licentie geven aan een derde partij voor enig winstgevend of non-profit doel.

11. Andere
1. Op de geldigheid, interpretatie, wijziging, uitvoering en geschillenbeslechting van deze algemene voorwaarden is het recht van de volksrepubliek china van toepassing. In geval van een geschil tussen de partijen over de inhoud van deze overeenkomst of de uitvoering daarvan, zullen de partijen trachten dit in onderling overleg te regelen; Als er geen overleg plaatsvindt, kunnen beide partijen zich wenden tot de rechtbank waar lightsun technology gevestigd is.